Anunț finalizare proiect ”Instalare sistem de panouri fotovoltaice și pompe de căldură pentru GAMA SRL”

S.C. GAMA S.R.L., identificată prin CUI: 800488, număr de ordine în Registrul Comerţului sub nr.J32/434/1991, cu sediul în Mun. Sibiu, Str. Zidului Nr.7, județul Sibiu, România, telefon 0269212536, anunţă finalizarea proiectului „Instalare sistem de panouri fotovoltaice și pompe de căldură pentru GAMA SRL”, cod SMIS 160978, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor, derulat în perioada 28.04.2023-29.12.2023

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului este de 1.537.108,48 lei, compusă din: 1.240.533,54 lei valoarea totală eligibilă și 296.574,94 lei valoarea totală neeligibilă. Ajutorul financiar nerambursabil UE este în valoare de 682.293,45 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă producerea de energie electrică și termică din surse regenerabile pentru eficientizare energetică și reducerea consumului în cadrul societății GAMA SRL, pentru o activitate economică mai ecologică, competitivă, durabilă și pentru îmbunătățirea calității mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Utilizarea energiei verzi în activitatea de producție a societății
  1. Reducerea consumului de energie primară electrică și termică
  1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Prin implementarea proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

 1. Atingerea obiectivelor și indicatorilor proiectului
 2. O companie mai eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, ecologică și competitivă prin:
  1. Instalarea de panouri fotovoltaice și pompe de căldură
  1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu minim 50%
  1. Reducerea consumului de energie din SEN cu minim 50% Durata de implementare a proiectului: 27.04.2023 – 29.12.2023

Date de contact Beneficiar: Nume, prenume: SCHIAU ANCA

Str. Zidului Nr.7, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu telefon 0269212536, e-mail: gama@gamasibiu.ro

www.gama.ro