Anunț finalizare proiect  ” DEZVOLTAREA SOCIETATII LANDCOR AGRO”

Societatea LANDCOR AGRO SRL, cod de identificare financiara RO32139156, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J20/132/2016, cu sediul in sat Sereca, nr. 44D, com. Beriu, jud. Hunedoara, in calitate de Beneficiar, anunta finalizarea  proiectului cu titlul „DEZVOLTAREA SOCIETATII LANDCOR AGRO” cod MySMIS 159394, cod RUE 1045, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 – Investiții în activități productive, in baza Contractului de finantare nr. 196/POC/411/AS incheiat in data de 08.01.2023 cu  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul s-a derulat in perioada 08.01.2023-31.12.2023.

Adresa de implementare a proiectului este sat Arpasu de Jos, jud. Sibiu.

Valoarea totala a proiectului este de 4.033.999,34 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care suma finantarii primite din Programul Operational Competitivitate este de 2.468.161,46 lei, echivalent cu 75% din valoarea totala eligibila aprobata.

Obiectivul principal al proiectului il reprezinta refacerea capacitatii de rezilienta a societății LANDCOR AGRO SRL prin ajutorul financiar nerambursabil acordat pentru realizarea de investitii in retehnologizare și autosusținere prin producerea de energie verde.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1 – Investitie verde de minim 20 %

Obiectiv specific 2 – Cresterea productivitatii muncii

Obiectiv specific 3 – Retehnologizarea societatii

Rezultatele finale ale proiectului constau in:

Achizitia de utilaje, echipamente noi, performante si prieteneoase cu mediul: buldozer, excavator pe senile, rezervor motorina subteran, cilindru vibrocompactor, sistem fotovoltaic si miniexcavator electric.

Contribuirea in mod substantial la atenuarea schimbarilor climatice, diminuarea impactului negativ asupra mediului in urma achizitionarii de echipamente electrice.

Achizitionarea unui sistem fotovoltaic in vederea utilizarii rationale si eficiente a energiei regenerabile.

Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de sustenabilitate cu peste 15% prin cresterea cifrei de afaceri.

Date de contact beneficiar:

Adresa: Localitatea Sereca, nr. 44D, judetul Hunedoara,  cod postal 337082, România,

Tel: 0733676569, Mail: olunden@afinul.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.