Anunț finalizare proiect “BRUKENTHAL PIZZERIE”

SC BRUKENTHAL CAFE SRL, cod de identificare fiscală 36692158, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 32/1367/2016, cu sediul în Municipiul Sibiu, România, Str. Islazului nr. 18H, , judeþul Sibiu, cod postal 550145, România, derulează începând cu data de 01.02.2023, proiectul nr. cod RUE 124, intitulat: BRUKENTHAL PIZZERIE co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 12.12.2022.

Obiectivul general al proiectului il constituie deschiderea unui nou punct de lucru, diversificarea activitatii si dotarea societatii cu utilaje necesare productiei, autoutilitara electrica, tehnica de informatica necesara imbunatarii activitatii si dezvoltarii societatii.

Valorea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 629.273,59 lei , din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 364.781,42 lei., echivalentă cu 59,00 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

  • Dotarea cu utilaje:un număr de 10 utilaje de producție;
  • Dotarea cu obiecte de inventar necesareasigurarii conditiilor de igiena;
  • Autoutilitară electrică;
  • Pachet digitalizare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1 Bis.

Date de contact beneficiar: BRUKENTHAL CAFE SRL, Persoană de contact: Alexandru-David DURALIA Telefon: 0744318217 Email: ddit.solutions@yahoo.com,

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.