Anunț finalizare proiect  ” DEZVOLTAREA SOCIETATII LANDCOR AGRO SRL ”

Societatea LANDCOR AGRO SRL, cod de identificare financiara RO32139156, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J20/132/2016, cu sediul in sat Sereca, nr. 44D, com. Beriu, jud. Hunedoara, in calitate de Beneficiar, anunta finalizarea  proiectului cu titlul „DEZVOLTAREA SOCIETATII LANDCOR AGRO SRL” cod MySMIS 161516, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 BIS- Investiții în retehnologizare in domeniul constructiilor, in baza Contractului de finantare nr. 909/POC/411 BIS-C incheiat in data de 16.03.2023 cu  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul s-a derulat in perioada 31.05.2023-31.12.2023.

Adresa de implementare a proiectului este loc. Finteusu Mare, jud. Maramures.

Valoarea totala a proiectului este de 4.186.888,61 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care suma finantarii primite din Programul Operational Competitivitate este de 2.207.237,12 lei, echivalent cu 70% din valoarea totala eligibila aprobata.

Obiectivul principal al proiectului il reprezinta refacerea capacitatii de rezilienta a societății LANDCOR AGRO SRL prin ajutorul financiar nerambursabil acordat pentru realizarea de investitii in retehnologizare și autosusținere prin producerea de energie verde.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1 – Cresterea productivitatii muncii

Obiectiv specific 2 – Investitie verde de minim 20 %

Obiectiv specific 3 – Digitalizarea activitatilor societatii

Rezultatele finale ale proiectului constau in:

Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de sustenabilitate cu peste 15%.

Realizarea unei redresari verzi a societatii prin achizitia de echipamente verzi in proportie de minim 20% din valoarea proiectului: mini incarcator frontal electric, autoutilitara electrica.

Achizitia de utilaje, echipamente noi, performante si prieteneoase cu mediul: motogreder, autobasculanta, rezervor de combustibil, remorca.

Digitalizarea activitatilor societatii prin achizitia de echipamente de digitalizare in proportue de minim 10% din valoarea proiectului: sistem automatizare motogreder, statii de lucru, tablete, echipament retea activ, multifunctionala color, sistem stocare date, dulap echipament retea.

Date de contact beneficiar:

Adresa: Localitatea Sereca, nr. 44D, judetul Hunedoara,  cod postal 337082, România,

Tel: 0733676569, Mail: olunden@afinul.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.