Anunț finalizare proiect  ” DEZVOLTAREA SOCIETATII TRANSYLVANIAN BLUEBERRY GROUP SRL”

Societatea TRANSYLVANIAN BLUEBERRY GROUP SRL, cod de identificare financiara RO37718450, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/1021/2021, cu sediul in loc. Arpasu de Sus, nr 140, jud. Sibiu, in calitate de Beneficiar, anunta finalizarea  proiectului cu titlul „DEZVOLTAREA SOCIETATII TRANSYLVANIAN BLUEBERRY GROUP SRL” cod MySMIS 159443, cod RUE 1074, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 – Investiții în activități productive, in baza Contractului de finantare nr. 273/POC/411/AS incheiat in data de 11.01.2023 cu  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul s-a derulat in perioada 11.01.2023-31.12.2023.

Adresa de implementare a proiectului este loc. Finteusu Mare, jud. Maramures.

Valoarea totala a proiectului este de 2.421.295,67 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care suma finantarii primite din Programul Operational Competitivitate este de 1.473.845,72 lei, echivalent cu 75% din valoarea totala eligibila aprobata.

Obiectivul principal al proiectului il reprezinta refacerea capacitatii de rezilienta a societății TRANSYLVANIAN BLUEBERRY GROUP SRL prin ajutorul financiar nerambursabil acordat pentru realizarea de investitii in retehnologizare și autosusținere prin producerea de energie verde.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1 – Investitie verde de minim 20 %

Obiectiv specific 2 – Cresterea productivitatii muncii

Obiectiv specific 3 – Retehnologizarea societatii

Rezultatele finale ale proiectului constau in:

Realizarea unei redresari verzi a societatii prin achizitia de echipamente verzi in proportie de minim 20% din valoarea proiectului: mini excavator electric, generator solar mobil (2 buc).

Achizitia de utilaje, echipamente noi, performante si prieteneoase cu mediul: cilindru vibrocompactor, mai compactor, placa vibrocompactoare, excavator pe senile, rezervor combustibil 5000 L, rezervor combustibil subteran 3000 L, statie topografica.

Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de sustenabilitate cu un procent de minim 15%.

Date de contact beneficiar:

Adresa: Localitatea Arpasu de Sus, nr. 140, judetul Sibiu,  cod postal 557016, România,

Tel: 0733676569, Mail: olunden@afinul.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.