Noua listă de mari contribuabili și implicațiile din perspectiva SAF-T și preturilor de transfer

Lista de mari contribuabili a fost actualizată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prin Ordinul Președintelui ANAF 1782 din 2021. Această listă este valabilă începând cu 01.01.2022 și include 3.364 de contribuabili mari, din care peste 1.800 de mari contribuabili se regăsesc pentru prima oară ca fiind mari contribuabili.

Lista de mari contribuabili a fost actualizată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prin Ordinul Președintelui ANAF 1782 din 2021. Această listă este valabilă începând cu 01.01.2022 și include 3.364 de contribuabili mari, din care peste 1.800 de mari contribuabili se regăsesc pentru prima oară ca fiind mari contribuabili.

Trecerea unui contribuabil la categoria contribuabililor mari are implicații din punct de vedere fiscal – aceștia au noi obligații de documentare și raportare din perspectiva implementării SAF-T cât și din perspectiva dosarului prețurilor de transfer.

Obligația de documentare anuală a prețurilor de transfer pentru contribuabilii inclusi in noua lista mari contribuabili

În cazul marilor contribuabili care desfășoară tranzacții cu părțile afiliate peste anumite praguri de semnificație, s-a stabilit obligația întocmirii dosarului de prețuri de transfer în fiecare an, până la data depunerii D101 – impozit pe profit. Pragurile de semnificație avute în vedere pentru contribuabilii mari sunt: 200.000 de euro pentru dobânzile încasate/plătite pentru serviciile financiare; 250.000 de euro pentru tranzacțiile privind prestările de servicii primite/prestate; 350.000 de euro pentru tranzacțiile privind achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.

Termenul pentru prezentarea dosarului prețurilor de transfer este de maximum zece zile calendaristice de la data solicitării, dar nu mai devreme de 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru întocmire.

Dacă pragurile de semnificație menționate anterior nu sunt depășite, criteriile de întocmire și prezentare vor fi cele specifice contribuabililor mici și mijlocii.

Raportarea SAF-T a fost decalată pentru contribuabilii nou incluși pe lista de mari contribuabili

Legiuitorul a făcut distincție între companiile care erau deja încadrate în categoria marilor contribuabili și a companiile incluse recent în această categorie.

Astfel pentru contribuabilii care erau și anterior clasificați ca fiind mari, obligația de depunere a declarației SAF-T  începe la 01.01.2022, iar pentru contribuabilii nou clasificați ca mari contribuabili obligația începe la 01.07.2021. Aceste termene se prelungesc cu o perioadă de grație de 6 luni.

Intrarea în administrarea DGAMC                                     

Contribuabilii mari sunt administrați de către DGAMC (Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili), astfel că cei care sunt mari contribuabili noi vor intra și ei în administrarea DGAMC, comunicările cu ANAF trebuind realizate prin intermediul acestei direcții de la 01.01.2022.

Dosarul fiscal al contribuabililor este transmis automat de la administrația fiscală actuală la administrația nouă în primele zece zile ale lunii ianuarie 2022.

Mai mult decât atât, conturile bancare utilizate pentru plățile de TVA, contribuții fiscale și alte taxe vor trebui si ele modificate odată cu trecerea în subordinea DGAMC.