INVITATIE DE PARTICIPARE THE CHEESECAKE HOUSE S.R.L Proiect cod SMIS 158712

THE CHEESECAKE HOUSE S.R.L., cu sediul in localitatea Targu Mures, str. Profesor Dr. Vasile Sabadeanu nr 47, Judetul Mures, Romania, tel: 0723.38.79.78, e-mail: office@quarkmanagement.ro , Beneficiar în cadrul Programului Operational Competitivitate 2014 – 2020, AXA prioritara 4, Acţiunea 4.1.1 BIS – Investiţii în retehnologizare în domeniul alimentar, titlu proiect „ Retehnologizarea activitatii THE CHEESECAKE HOUSE S.R.L”, cod SMIS 158712,

organizează procedura competitiva pentru atribuirea contractului de furnizare privind Achizitie echipament cu comanda numerica(digitala) pentru ambalarea produselor finale contract ce se va derula pe o perioadă de 1 luna la care se adauga peroada de garantie de 24 luni.

Implementarea se va face la punctul de lucru al societatii THE CHEESECAKE HOUSE S.R.L din localitatea Targu Mures, Str. Dezrobirii, nr.65, Judetul Mures.

Valoarea estimată a contractului este de 130.502,94 fara TVA.

Mentionam ca pretul contractului nu poate fi ajustat.

Plata

Plata se va face în termen de maxim 45 zile de la livrare, inclusiv prin mecanismul cererii de plată prevazut în Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015.

Evaluarea ofertelor se va face cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/08.08.2016, in vederea respectarii principiilor transparentei, economicitatii, eficientei si eficacitatii.

Ofertele cu valori mai mari decat cea estimata vor fi respinse.

Criteriul de atribuire oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic pentru beneficiar.

Oferta castigatoare va fi cea cu cele mai multe avantaje, tehnice si financiare, pentru realizarea activitatii proiectului. Ofertantul va depune doar o singura oferta individuala.

Daca se va depune o singura oferta aceasta va fi declarata castigatoare daca va indeplini toate conditiile tehnice si financiare prevazute in prezentul anunt si in caietul de sarcini.

Specificatiile tehnice sunt anexate prezentei invitatii.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este: 19.10.2023, ora 12:00 Ofertele se vor depune personal sau se vor transmite prin curier la punctul de lucru al societatii THE CHEESECAKE HOUSE

S.R.L din localitatea Targu Mures, Str. Dezrobirii, nr.65, Judetul Mures, Romania. Termenul pentru solicitarea eventualelor clarificari este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor iar raspunsul la solicitarea de clarificari va fi transmis in maxim 3 zile de la data solicitarii de clarificari.

Data de deschidere a ofertelor este: 19.10.2023, ora 14:00 la punctul de lucru al societatii THE CHEESECAKE HOUSE S.R.L din localitatea Targu Mures, Str. Dezrobirii, nr.65, Judetul Mures Romania.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de email office@quarkmanagement.ro

Manager de proiect:

Vlad Niculici