Anunț începere proiect „ Dezvoltarea societății PRITAX INVEST SRL prin eficientizare energetică”

S.C.PRITAX INVEST S.R.L., identificată prin CUI: 7489096, număr de ordine în Registrul Comerţului J12/1232/1995, cu sediul în Mun. Cluj Napoca, Str. Observatorului Nr.129, județul Cluj, România, telefon 0740085281, anunţă începerea derulării proiectului „ Dezvoltarea societății PRITAX INVEST SRL prin eficientizare energetică”, cod SMIS 160906, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala/Fondul de coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, APEL PROIECT: 15 – POIM – Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile, începând cu data de 07.06.2023.

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului este de 2.115.573,99 lei, compusă din: 1.691.836,27 lei valoarea totală eligibilă și 423.737,72 lei valoarea totală neeligibilă.

Ajutorul financiar nerambursabil UE este în valoare de 973.140,00 lei.

Obiectivul general al proiectului este eficientizarea energetica a societatii PRITAX INVEST SRL prin achizitia si montarea de echipamente care reduc consumul de energie.

Prin achizitia echipamentelor de reducere a consumului de energie, societatea va avea in primul an de dupa implementarea proiectului o reducere de 47,49 % a consumului de energie pentru functionarea acestora.

Obiectivul specific ale proiectului este Eficientizarea energetica a SC PRITAX INVEST prin:

-Reducerea consumului de energie, utilizând echipamente eficiente energetic

-Reducerea cantitativă și procentuală a gazelor cu efect de seră.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele Rezultate:

1 -Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră derivate din economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției;

Reducerea consumului pentru echipamentele de climatizare de 47,49 %;

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera ale echipamentelor de climatizare de 47,49 %;

2.-O societate mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă.

Durata de implementare a proiectului: 7.06.2023 – 31.12.2023

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala/Fondul de coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact Beneficiar:

Nume, prenume: DUMITRU GHISE

Str. Observatorului nr.129, Mun. Cluj Napoca, Jud. Cluj

telefon 0740085281, e-mail: pritaxinvestgt@gmail.com

http://goldentulipcluj.ro