Anunț incepere proiect  ” DEZVOLTAREA SOCIETATII LANDCOR AGRO”

Proiectul „ DEZVOLTAREA SOCIETATII LANDCOR AGRO SRL” cod MySMIS 161516, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 – Investiții în activități productive,  este implementat de către societatea LANDCOR AGRO SRL, cod de identificare financiara RO32139156, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J20/132/2016 si are o valoare totala de 4.186.888,61 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care suma finantarii primite din Programul Operational Competitivitate este de 2.207.237,12 lei. Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 28 iunie 2023 – 31 decembrie 2023.

Obiectivul principal al proiectului il reprezinta refacerea capacitatii de rezilienta a societății LANDCOR AGRO SRL prin ajutorul financiar nerambursabil acordat pentru realizarea de investitii in retehnologizare și autosusținere prin producerea de energie verde.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1 – Cresterea productivitatii muncii

Obiectiv specific 2 – Investitie verde de minim 20 %

Obiectiv specific 3 – Digitalizarea activitatilor societatii

Date de contact beneficiar:

Adresa: Localitatea Sereca, nr. 44D, judetul Hunedoara,  cod postal 337082, România,

Tel: 0733676569, Mail: olunden@afinul.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.