Anunț incepere proiect “Dezvoltarea societatii GIAMARO FOOD SRL”

Proiectul “Dezvoltarea societatii GIAMARO FOOD SRL” cod MySMIS 158663, cod RUE 57, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Actiunea

4.1.1 BIS – Investiţii în retehnologizare în domeniul alimentar, este implementat de către societatea GIAMARO FOOD SRL si are o valoare totala de 4.450.310,12 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care 2.142.589,75 lei (suma nerambursabilă solicitată /alocata/decontata) reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 22 decembrie 2022 – 31 decembrie 2023.

Obiectivul principal al proiectului il reprezinta refacerea capacitatii de rezilienta a solicitantul, prin ajutorul financiar nerambursabil acordat pentru realizarea de investitii necesare capacitatilor de prestare servicii si pentru realizarea de investitii in retehnologizare.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1 – Realizarea proiectului de investitii

Obiectiv specific 2 – Cresterea productivitatii muncii

Obiectiv specific 3 – Realizarea unei redresari verzi

Obiectiv specific 4 – Contributia la digitalizarea societatii

Date de contact beneficiar:

Adresa: Municipiul Sibiu, România,

Str. Poet Vasile Cârlova, nr.26,

judetul Sibiu, cod postal 550017, România,

Tel: 0724337807, Email: giamarofood@granturi2020.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.