ANUNȚ DEMARARE PROIECT «„Infiintare firma de catering SC ANGEL CATERING SRL”»

SC ANGEL CATERING SRL, în calitate de beneficiar, anunță demararea proiectului «INFIINTARE FIRMA DE CATERING», proiect finanțat prin Schema de ajutor de minimis „e-Antreprenor”, cod MySMIS: 140239, Beneficiar UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII “ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI- Lider parteriat și FUNDAȚIA CORONA- Partener

Axa prioritară 6 – „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Valoarea totală a proiectului este de 207.684,21 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 191.384,15 lei.

Obiectivele acestui sunt poiect sunt:

  1. Crearea a 3 locuri de munca pana in luna 6 de implementare; 
  2. Sustinerea firmei si a celor 3 locuri de munca si in perioada de sustenibilitate
  3. Obtinerea de venituri pana la sfarsitul primului an de implementare;
  4. Implementarea tehnologiilor TIC in cadrul activitatilor prestate de societate, in primul an de activitate.
  5. Achizitionarea de echipamente eco-friendly pentru activitatea prestata, in primele 12 luni de implementare.

Data de începere a proiectului este 01.07.2022, iar data de închidere efectivă a proiectului este 31.12.2023.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Administrator: GUZGA ANDRADA-PETRONELA

E-mail: guzgaandra@gmail.com

Tel: 0741399096