Top 5 instrumente manageriale esențiale pentru administrarea unei afaceri

O afacere nu se rezumă doar la clienți și produse deși, în mod evident, sunt elementele centrale care dezvoltă misiunea și viziunea unui business. Afacerile sunt despre parteneriate, management eficient al resurselor și mai ales, valorizarea resursei umane. O companie poate crește pe piață doar dacă are în spate echipe de angajați motivați, înțelegători și adaptați din perspectiva obiectivelor propuse. În același sens, structura de conducere sau de administrare este responsabilă în mare parte de deciziile asumate la nivel intern, cele care sporesc sau dimpotrivă, diminuează performanțele companiei. Pentru a înțelege ansamblul decizional de la nivelul unei firme, indiferent de mărimea acesteia, este esențial să vizualizăm instrumentele manageriale care au rolul de a planifica sarcinile. Totodată, este indicat să aprofundăm diferența conceptuală între un leader și un manager, rolurile lor diferite dar și posibilitatea ca aceeași persoană să aibă ambele roluri, contextual și diferențiat.

Mai multe tipuri de management

O companie se lansează pe piață după ce anterior a trecut prin fazele de proiectare. Se pleacă de la o idee de afaceri (individuală sau colectivă), se proiectează un plan de afacere, se reunesc resursele necesare și se realizează partea birocratică de înființare și funcțiune.  Ulterior, se stratifică munca în funcție de obiective, se desemnează sarcini specifice în funcție de numărul de angajați. Creșterea ca dimensiune a unei firme necesită o ierarhizare a puterii decizionale și din acest motiv, vorbim despre leaderi și manageri, departamente și funcții. Cu cât o companie este mai mare, cu atât sarcinile trebuie să fie eficient trasate pentru a realiza comunicarea interdepartamentală. Pentru că managerii se ocupă în special cu organizarea resursei umane și a restului de resurse, aceștia relaționează în mod direct cu angajații. Când o firmă se adresează ca profil mai multor segmente de piata este clar că munca trebuie distribuită și obiectivele atinse în timp util. Vorbim prin urmare despre manageri orientați spre rezultate, operaționali pentru ierarhizarea etapelor, strategi sau tactici. Fiecare tipologie poate utiliza propriile instrumente de management raportat la profilul de piață al firmei.

Instrumente de management esențiale

Deși există tipologii diferite de manageri, câteva instrumente sunt totuși des folosite în acțiunile de planificare, etapizare și monitorizare a muncii. Analiza SWOT este unul dintre acestea. De exemplu, pentru a realiza campanii de pr potrivite unui public, se gestionează în primă instanță lista de puncte tari și slabe, amenințări și oportunități. O companie trebuie să știe cum să se raporteze la mediul extern dar și la climatul intern pentru a avea coerență decizională și această analiză identifică tocmai punctele cheie. Două alte instrumente sunt reprezentate de matricea priorităților și metoda Delphi. Prima are rolul de a evidenția activitățile urgente, cele care sunt eficiente, necesare sau cu implicare a risipei în timp ce Delphi corelează feedback-ul prin chestionare cu procesul de luare a deciziei. Ultimele două instrumente, diagrama Gantt și Feedbackul la 360º au rolul de a evidenția pe de o parte, eficiența task-urilor pe proiecte iar pe cealaltă parte, de a crea echipe în funcție de abilități individuale. Fiecare instrument se poate plia pe situații specifice într-o organizație, în funcție de nevoi și cerințe.