SC AGRO ZOOTROFIKI SRL anunta inceperea derularii proiectului “Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD” acordate entitatilor din domeniul agroalimentar

S.C. AGRO ZOOTROFIKI S.R.L. anunta lansarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru Agri-Food” proiect  nr RUE M2-AGRI-1720/21.06.2022 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 61/2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), respectiv 21.06.2022.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea beneficiarului S.C AGRO ZOOTROFIKI S.R.L prin acordarea de sprijin financiar sub forma de granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 și ale Ordinului nr. 963 din 24 mai 2022 de aprobare a procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” emis de către ministrul antreprenoriatului și turismului.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 682.810,20 (valoarea totala) din care : 593.748 lei grant si 89.062,20 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

SC AGRO ZOOTROFIKI SRL

Persoană de contact: Mitsopoulos Georgios Chrysovalantios

0766250448, mitsopoulosg@yahoo.gr