Proiect „Dezvoltarea Centrului Medical Dr Stanila SRL”

Anunț Achizitii Echipamente Medicale “State of the Art”

  1. Achizitor: Centrul Medical Dr Stanila SRL

Sediul social:       Str. Semaforului nr.4, Municipiul Sibiu

Adresa de corespondenta: Centrul Medical Dr Stanila SRL, Str. Semaforului nr. 4, judetul Sibiu, cod postal 550309

Telefon:              0745 262 821

Email:               centrumedicaldrstanilasrl@granturi2020.ro

  • Achizitia: ECHIPAMENTE MEDICALE State of the Art Cod CPV: 33100000-1

Tip procedura: Competitiva (Conf. Ordinului 1284/2016) Documentatia completa a achizitiei este disponibila la https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi

Cod Smis: 160750

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 16 05.2023 ora 16.00

Locul de depunere a ofertelor: Centrul Medical Dr Stanila SRL Adresa: Str. Semaforului nr. 4, judetul Sibiu, cod postal 550309

sau prin email la adresa centrumedicaldrstanilasrl@granturi2020.ro 3.Proiect: “Dezvoltarea Centrului Medical Dr Stanila SRL”,

Contract tip: furnizare

Valoarea totala maxima: 316.422,42 lei +TVA (365.846,51 lei) Durata contractului: 6 luni

Reprezentant legal: Stanila Adriana

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate

2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a

Guvernului României.