Privind derularea procedurii competitive pentru Achiziție masina de spalat navete

În atenția tuturor operatorilor economici interesați:

Societatea PAN DAVID JCL, identificată prin CUI: RO26378272, număr de ordine în Registrul Comerţului J52/13/2010, cu sediul social in jud. Giurgiu, loc. Bolintin-Vale, Str. Republicii, nr. 114A, România, în temeiul prevederilor OMFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, intenționează să achiziționeze următorul contract de furnizare: masina de spalat navete, pentru proiectul: „Dezvoltarea societatii PAN DAVID JCL SRL”, Cod SMIS: 159008, finanțat prin Program Operational Competitivitate, Actiunea 4.1.1 BIS – Investiții în retehnologizare în domeniul alimentar, Axa prioritara – Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecintelor sale sociale si pregatirea unei redresari verzi, digitale si reziliente a economiei, Operatiunea – Investitii în activitati productive, Schema de ajutor de stat – Granturi pentru investitii în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare si construcțiilor, precum si alte domenii în legatură cu acestea, în vederea refacerii capacitații de reziliență

Procedura competitivă prezintă următoarele repere:

  1. Coduri CPV: 39713100-4 – Masini de spalat vase
  2. Tip procedură: Competitivă (Conf. Ordinului 1284/2016)
  3. Documentația completă a achiziției este disponibilă la Anunțuri [proceduri de achiziție, beneficiari privați]: Achizitie masina de spalat navete (fonduri-ue.ro)
  4. Data și ora limită de depunere a ofertelor: 01.06.2023, ora 16:00.
  5. Locul de depunere al ofertelor: sediul social al societatii situat in jud. Giurgiu, loc. Bolintin-Vale, Str. Republicii, nr. 114A, sau prin email la adresa pandavidjcl@granturi2020.ro
  6. Valoarea estimată a contractului: 576,668.17 lei + 109,566.96 TVA (686,235.13 lei)
  7. Durata contractului de achiziţie: 6 luni, dar nu mai târziu de 30.11.2023

Reprezentant legal: Jelescu Lenuta-Luminita

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate

2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a

Guvernului României