Comunicat de presa

Anunț începere proiect

,,Granturi pentru capital de lucru” acordate beneficiarilor imm-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr.2 contract de finanțare

  Nr. M2-14782 din 04.08.2021

AD LIBRI SRL cu sediul în București, str. Rumeoara nr. 31, Sector 2, derulează începand cu data de 04.08.2021 proiectul ’’Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor’’, în baza Contractului de finantare Nr. M2-14782 din 04.08.2021, încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Bucuresti.

Obiectul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat catre AD LIBRI SRL (RUE 14782) sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Rezultate în urma implementării proiectului: menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar.

Valoarea totală a proiectului este de 207.140,59 RON din care:

Valoare grant nerambursabil: 180.122,25 RON
Valoare cofinanțare: 27.018,34 RON
 

Perioada de implementare a proiectului este de 1 an, de la data semnării contractului de finanțare până la data de 04.08.2022.  

Locația de implementare a proiectului este situată în România, București, str. Rumeoara nr. 31, Sector 2.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de contact beneficiar:

AD LIBRI SRL

Adresa: Str. Rumeoara nr. 31, București Sector 2

Telefon: 0722-527.876

Email: adlibri@adlibri.ro

www.adlibri.ro