Comunicat de presă privind finalizarea proiectului implementat pe măsura 2 ,,Granturi pentru capital de lucru”

SC GEPEX SRL anunță finalizarea implementării  proiectului cu titlul ”Finanțare activitate GEPEX SRL” proiect  nr RUE 14.264 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Perioada maximă legală de derulare a proiectului a fost de 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 03.08.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activității SC GEPEX SRL în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținereaactivității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 834.813,75(valoarea totala) din care : 725.925,00 lei grant si 108.888,75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reactie la pandemia COVID-19, Prioritatea de investitii 3d – Sprijinirea capacitatii IMM-urilor de a creste pe pietele regionale, nationale si internationale si de a se angaja in procesele de inovare.

Persoană de contact:

Andreea Vlasie

Web site: www.vitraj.ro

Adresă de e-mail: office@vitraj.ro

Telefon: 0728.300.192