Comunicat de presă privind finalizarea proiectului: “2021/585708 „CHE Cavnic – Increasing Capacity of Small hydro-power plant (IC-SHPP CAVNIC)”

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”

SC ELECTRO RAZPAM SRL, având sediul social în Sibiu, strada Scoala de Inot nr.2, județul Sibiu anunță finalizarea proiectului „CHE Cavnic – Increasing Capacity of Small hydro-power plant (IC-SHPP CAVNIC)„.

Durată de implementare proiect: 12 luni, în perioada 01.12.2021 – 30.11.2022

Loc de implementare proiect: Sat Surdesti, nr.45/A, Comuna Sisesti, judetul Maramures România

Valoare totală eligibiă proiect: 455 344 EUR, din care 356 113 EUR (78%) Grant SEE și 99 231 EUR (22%) contribuție beneficiar

Program: Programul pentru Energie în România

Operator de Program: Oficiul Mecanismului Financiar (OMF)

Operator de Fond: Innovation Norway

Apel: 1.1 ‘Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile’ – Hidroenergie

Domeniu de interes: Energie regenerabilă

Obiectiv proiect: Scăderea emisiilor de carbon prin creșterea capacității de producție a energieie regenerabile (hidro) a beneficiarului.

Rezultate:

  • Creșterea capacității maxime de producere a energiei electrice cu 0,9 MWh, de la 1,9 MWh la 2,8 MWh (preconizat);
  • Retehnologizarea instalațiilor de producere a energiei hidro-electrice a beneficiarului;
  • Crearea a două noi locuri de muncă în cadrul micro hidrocentralei.

Detalii de contact ale persoanei care poate oferi informații suplimentare despre proiect:

SC ELECTRO RAZPAM SRL
Cosmin Matei – Manager Proiect
Mobil : 0758.932.041
Email: cosmin.matei@pritaxinvest.ro