COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

NEXT LEVEL PROMOTIONS  S.R.L., cu sediul în localitatea Sibiu, str. Str. Negoi, nr. 21, jud. Sibiu, telefon 0722122510, e-mail lucian@sursadevitamine.ro , înregistrată sub nr. J32/362/2012 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 30109850, reprezentată legal prin dl. Lucian Alexandru Codreanu, anunta finalizarea implementarii proiectului  cu nr. RUE 423  „Granturi în domeniul agroalimentar pentru NEXT LEVEL PROMOTIONS SRL” (Contractul de finanţare nr. M2-AGRI-423 din 17-06-2022) din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin   OUG nr. 61/2022 ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul masurii:

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat l-a constituit acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 963 din 24 mai 2022 de aprobare a procedurii de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, emis de către ministrul antreprenoriatului şi turismului.

Rezultatele proiectului au fost:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării grantului.

Furnizorul ajutorului de stat  a fost Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Măsura este implementată de către Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) și Agenția pentru IMM, Atragerea de Investiții si Promovarea Exportului (AIMMAIPE). Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Asistența financiară nerambursabilă acordata = 268904,55 RON;

Cofinantare = 40335,69 RON

Date de contact: telefon 0722122510, e-mail lucian@sursadevitamine.ro