Comunicat de presa

Studenții și cadrele didactice ale Universității din București, mai aproape de tehnologie odată cu implementarea Proiectului AEOS

Universitatea din București anunță închiderea proiectului și principalele rezultate obținute

În perioada septembrie 2021 – mai 2023, Universitatea din București a derulat și a implementat un proiect destinat facilitării accesului studenților și cadrelor didactice la procesul de învățare în mediul on-line.

Proiectul, intitulat Acces la educație online pentru studenții cu burse sociale din Universitatea din București (AEOS), COD SMIS 145956 este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și a fost lansat din dorința de a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice online și de a asigura accesul neîngrădit al studenților la educație.

Cu alte cuvinte, obiectivele proiectului, în contextul generat de pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, au vizat dotarea studenţilor care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor sociale şi burselor sociale ocazionale cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tip tabletă, dar şi facilitarea accesului acestora la educaţie, prin asigurarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, precum şi a conectivităţii de tip LAN-Wifi.

REZULTATE

Cei aproximativ 2.200 de studenți care au îndeplinit criteriile pentru a primi burse sociale și burse sociale ocazionale și cele 86 de cadre didactice implicate în pregătirea acestora au beneficiat de tehnologie digitală – tablete și laptopuri.

Tot prin intermediul proiectului, au fost dotate săli de curs și de seminar care să permită astfel cadrelor didactice susținerea cursurilor online în cele mai bune condiții și la un nivel de calitate crescut. În acest scop, au fost achiziționate și 20 de proiectoare, 20 de ecrane de proiecție, 20 de laptopuri și 20 de table interactive care să sprijine cadrele didactice și studenții în procesul educațional.

Prin implementarea acestui proiect, studenților Universității din București li s-a facilitat, astfel, accesul la tehnologie, pentru învățare și formare, la standarde înalte în mediul virtual.

Nu în ultimul rând, Universitatea a urmărit, prin acest proiect, creșterea competențelor de gândire critică și a abilităților de cercetare a studenților provenind din medii dezavantajate, în vederea încurajării specializării lor cât mai înalte prin înrolarea ulterioară a acestora în programe de cercetare la nivel de masterat sau doctorat.

Modernizarea infrastructurii IT&C a fost, de asemenea, o altă realizarea datorată implementării proiectului Acces la educație online pentru studenții cu burse sociale din Universitatea din București (AEOS), referindu-ne aici la acoperirea serviciilor de acces la Internet prin rețeaua LAN-WiFi și conectivitate la rețeaua UB în locațiile facultăților unde sunt săli de curs pentru studenții beneficiari ai proiectului. Această realizare  va contribui la dezvoltarea competențelor digitale ale studenților vulnerabili și le va oferi acestora oportunitatea explorării resurselor online educaționale și de cercetare, precum și la îmbunătățirea competențelor de utilizare a acestor resurse în scop educațional și ulterior lucrativ.

Proiectul, cu o valoare totală de 3.826.480,26 lei, s-a derulat pe o perioadă cuprinsă între septembrie 2021 – mai 2023 și a fost depus în cadrul apelului POC/882/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură, fiind cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară: Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Valoarea totală a proiectului: 3.826.480,26 lei

Valoarea totală eligibilă: 3.826.480,26 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.061.184,21 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional: 688.766,40 lei

Responsabil de proiect

Camelia Mucică – camelia.mucica@it.unibuc.ro

021 305 97 03