Anunt privind  finalizarea proiectului cu titlul „Retehnologizarea activitatii  THE CHEESECAKE HOUSE S.R.L”

Societatea  THE CHEESECAKE HOUSE S.R.L. cod de identificare fiscală:  37623890, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.  J26/886/2017, cu sediul în  MUREŞ, localitatea Tîrgu Mureş, str. Str. PROF. DR. VASILE SĂBĂDEANU, nr. 47, a finalizat  în data de 29.12.2023 proiectul identificat cu RUE: 51, Cod Mysmis: 158712  intitulat Retehnologizarea activitatii  THE CHEESECAKE HOUSE S.R.L” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare cu nr. 257/51/POC/411 BIS încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 29.12.2022.

Valoarea totală a Contractului de Finantare este de 1,601,673.0867  lei, din care suma finantarii primite din Programul Operational Competitivitate 2014-2020 este de 794,339.26 lei, echivalenta cu 60% din valoarea totală eligibilia aprobata.

Obiectivul general al proiectului a fost realizarea unei investitii prin Retehnologizarea activitatii  THE CHEESECAKE HOUSE S.R.L”, furnizarea de produse noi de patiserie/ cofetarie si  mentinerea activitatii in Judetul Mures.

Perioada de implementare a proiectului a fost cuprinsa intre 02.05.2023- 29.12.2023.

Proiect cofinanțat din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 BIS – Investiţii în retehnologizare în domeniul alimentar.

       Persoană de contact:

Niculici Vlad

www.cheesecakehouse.ro

thecheesecakehousetgm@gmail.com

0735 667 448