Anunț privind finalizarea implementării proiectului „Granturi pentru Capital de Lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” – ACSI  TRADE  SRL

ACSI  TRADE  SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, proiect nr. M2-AGRI-2859 din 21-06-2022 Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD –, instituită prin OUG nr. 61/06.05.2022.

Proiectul s-a derulat  pe o perioadă de maximum 12 luni, începând cu data în care disponibilul a fost transferat, respectiv 08,12,2022.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea ACSI  TRADE  SRL vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Proiectul are printre principalele rezultate următoarele:

– menținerea activității pe o perioadă de minimum 12 luni,

– menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 482899,95 lei (valoarea totală) din care:  Valoarea  grantului  este  de  419913  lei.  Valoarea  co-finanțarii  este  de  62986.95 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact:  ADALBERT-SORIN CSIZEK

Funcţie: Administrator

Tel: 0744528511