Anunț începere proiect „Cerere grant capital de lucru agri food” – SC ANIMARI SRL

                                                                                                       

Comunicat de presă

SC ANIMARI SRL anunță lansarea proiectului cu titlul ”Cerere grant capital de lucru agri food” în cadrul apelului ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, proiect nr. 263 din 26.05.2022 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr. 61/2022 și Ordinului nr. 963/2022 emis de Ministerul Antreprenoriatului și turismului.

Proiectul se derulează pe o perioadă de maximum 12 luni, începând cu data semnarii contractului de finanțare cu Ministerul Anteprenoriatului și Turismului (MAT) și Agenția pentru IMM, Atragerea de Investiții și Promovarea Exportului ( AIMMAIPE), respectiv 20.06.2022.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru AGRO-FOOD”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile OUG nr 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținere activității pe o perioadă de minimum 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 97,376.08 lei (valoarea totala) din care: valoarea grantului este de 84,674.85 lei, iar valoarea co-finanțării este de 12,701.23 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

ANIMARI SRL, CUI 18226753, J24/2039/2005

Persoana de contact: JURJE VASILE

Telefon: 0740033433

E-mail: animari_mm@yahoo.com; animari.maramures@gmail.com