Anunț începere implementare măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” – Greenspire SRL

GREENSPIRE SRL   anunță lansarea proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților  din  domeniul  agroalimenta  proiect  nr.  RUE 3759 inscris in cadrul Măsurii 2 prin POC 4.1.2, instituită prin OUG nr 61/2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului  de  finanțare  cu  Ministerul  Antreprenoriatului  și  Turismului  /A.I.M.M.A.I.P.E. Ploiesti , M2-3759 / 28.06.2022

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea financiara din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

  • menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni.
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului este de 95,762.8 din care:

83,272.00 lei grant acordat 12,490.81 lei  cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact

Persoană de contact: Ionita Stefania Valentina Telefon: 0721957193

e-mail: office@legumedetara.ro