ANUNT FINALIZARE PROIECT Proiect finantat in cadrul masurii,,Granturi pentru ca-pital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma RA-ZINVEST GLOBAL SRL

Societatea RAZINVEST GLOBAL SRL, a finalizat la data de 23.09.2021 implementarea proiectului finantat prin masura ,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” in conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de urgenta nr.130 din 31 iulie 2020, privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, in contextul crizei provocate de COVID-19.

Valoarea Grant: 710619.15 RON

Valoare cofinantare: 106592.8725 RON

Durata implementare: maxim 180 zile calculate din momentul platii

Locatia implementarii: România, , judeţul Vâlcea, localitatea Municipiul

Râmnicu Vâlcea, strada Bd. Tineretului, nr. 5-6

Contract de finantare numarul:  M2-6114 din 07-04-2021

Proiectul este cofinantat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETIVITATE, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene (MFE), iar masura este implementata de catre  Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) in parteneriat cu Agenţiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE) si Serviciul de Telecominicatii Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 si ale Hotararii Guvernului nr.44/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,   cu completările şi modificările ulterioare.

Date de contact beneficiar:

Denumire firma: RAZINVEST GLOBAL S.R.L

Adresa: Romania, VÂLCEA, localitatea Râmnicu Vâlcea, str. NICOLAE TITULESCU, nr. 2

Telefon: 0749492410, E-mail: valceahermes@dabodoner.ro