ANUNȚ FINALIZARE PROIECT – Proiect finantat in cadrul masurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma Centrul de formare profesionala Eurodeal SRL

Societatea CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA EURODEAL SRL cu sediul in BUCURESTI, SECTOR 2, BULEVARDUL CHISINAU NR 1, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8796/2002, CUI 14869578, anunta finalizarea proiectul cu titlul „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” proiect  nr. RUE  Nr. M2-3963 din 22-03-2021 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 22.03.2022

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea Societatii CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA EURODEAL SRL prin acordarea ajutorului de stat sub forma de grant pentru capital de lucru

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 137257.215 (valoarea totala) din care : Grant = 119354.1 lei si Cofinanțare = 17903.115

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact

Persoană de contact: PANAIT-MIHAI CRISTIAN

eurodeal33@gmail.com

tel 021 255 52 71