ANUNT FINALIZARE PROIECT ,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” PRIME TIME RESORT SRL

PRIME TIME RESORT SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru PRIME TIME RESORT SRL”, proiect nr RUE M2-3895 din 23-03-2021 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 29.03.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii PRIME TIME RESORT SRL prin ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 372.251,55 lei (valoarea totala) din care: 323.697 lei grant si 48.554,55 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de contact beneficiar:

Denumire firma: PRIME TIME RESORT SRL

Adresa: Romania, Municipiul Bucureşti, Localitatea Bucureşti, Str. Cireşilor, nr. 2, Camera 2

Telefon: 0721300900, E-mail: primetimeresort@granturi2020.ro

Persoană de contact: ALEXANDRU IOAN SIPCIU

email: alexandru.sipciu@axelsoft.ro, telefon: 0721300900.