ANUNT FINALIZARE PROIECT ,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” Galexfortrans SRL

Galexfortrans SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru Galexfortrans SRL”, proiect nr RUE 5675 din 22-10-2021  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 12.04.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii Galexfortrans SRL prin ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 339.802,58 lei (valoarea totala) din care: 295.480,50 lei grant si 44.322,08 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de contact beneficiar:

Denumire firma:  GALEXFORTRANS SRL

Adresa: Romania, Judetul Brasov, Localitatea Vulcan, Str. nr. 281

Telefon: 0744510547, E-mail: galexfor2003@yahoo.com

Persoană de contact: Ionel Gal

email: galexfor2003@yahoo.com

telefon: 0744510547