Anunț finalizare proiect grant capital de lucru acordat SC ORINUC LTD SRL

SC ORINUC LTD SRL anunță finalizarea proiectul cu titlul ” Solicitare ajutor financiar necesar continuarii activitatii SC ORINUC LTD SR” proiect  nr RUE 11945 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 26-07-2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea SC ORINUC LTD SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 68549,775 lei (valoarea totala) din care: 59608,50 lei grant si 8941,275 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Sorin Lucian Pop

Mobil: 0726315139

sorinlucianpop@yahoo.com