Anunț finalizare proiect „Cerere grant capital de lucru agri food” – SC ANIMARI SRL

                                                                                                          Nr.  19  /14.04.2023

Comunicat de presă

SC ANIMARI SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Cerere grant capital de lucru agri food” în cadrul apelului ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, proiect nr. 263 din 26.05.2022 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr. 61/2022 și Ordinului nr. 963/2022 emis de Ministerul Antreprenoriatului și turismului.

Proiectul se derulează pe o perioadă de maximum 12 luni, începând cu data semnarii contractului de finanțare cu Ministerul Anteprenoriatului și Turismului (MAT) și Agenția pentru IMM, Atragerea de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE), respectiv 20.06.2022.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru AGRO-FOOD”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile OUG nr 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținere activității pe o perioadă de minimum 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 97,376.08 lei (valoarea totala) din care: valoarea grantului este de 84,674.85 lei, iar valoarea co-finanțării este de 12,701.23 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

ANIMARI SRL, CUI 18226753, J24/2039/2005

Persoana de contact: JURJE VASILE

Telefon: 0740033433

E-mail: animari_mm@yahoo.com; animari.maramures@gmail.com