Anunț finalizare implementare  măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” – SC MINCO IMPEX SRL

SC MINCO IMPEX SRL anunță  finalizarea proiectului „Granturi  pentru   capital de  lucru  acordate entităților din domeniul agroalimentar” proiect număr RUE 784  înscris în cadrul  Măsurii  2 prin POC 4.1.2, instituită prin OUG nr 61/2022.

Implementarea proiectului s-a  derulat începând cu data semnării contractului de  finanțare cu  Ministerul  Antreprenoriatului și  Turismului  / A.I.M.M.A.I.P.E. Ploiesti,  M2-784  /

23.06.2022 până la data 05.01.2023.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea  societatii  MINCO IMPEX SRL.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

– menținerea activității  pe o perioadă de minim 6 luni.

– menținerea/suplimentarea numărului locurilor  de muncă față  de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului este de 682810,2 lei din care:

593748 lei grant  acordat

89062.2 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact :

Nume: THEOCHARIS NIKOLAOS

Telefon: 0722217157

e-mail: office@mincoimpex.ro

SC MINCO IMPEX SRL