Anunț de presă privind finalizarea proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRO-FOOD PENTRU PATAGON TRANS S.R.L.”

PATAGON TRANS S.R.L. cu sediul în localitatea Pufesti, strada Pufesti, judetul Vrancea, anunta fi- nalizarea proiectului „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRO-FOOD pentru PATAGON TRANS S.R.L., proiect nr. RUE 3262 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din dome- niul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE Vrancea , respectiv 20.06.2022.

Valoarea proiectului este de 216137.16 lei, din care : 187945.35lei grant si 28191.81lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in România, judeţul Vrancea, localitatea Pufesti, str. Pufesti.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru AGRO-FOOD”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatu- lui si Turismului/ AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile OUG nr 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivi- tate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

DATE DE CONTACT

SC PATAGON TRANS SRL

PERSOANA DE CONTACT :ICHIM CLAUDIU EDUARD

EMAIL: patagontrans@gmail.com

TELEFON: 0722765541