ANUNȚ DE PRESĂ – Anunț începere proiect  ” Achizitie echipamente productie video SC G7 MEDIA IMAGE PRODUCTION SRL”

Proiectul „Achizitie echipamente productie video SC G7 MEDIA IMAGE PRODUCTION SRL” cod MySMIS 134088 , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către G7 MEDIA IMAGE PRODUCTION S.R.L. si are o valoare totala de 1.101.505,65 (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care 837.209,97 (suma nerambursabilă solicitata/alocata/ decontata) reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01 august 2019 – 31 iulie 2023.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta Consolidarea pozitiei pe piata a firmei in domeniul competitiv al productiei cinematografice, video si de televiziune, prin asigurarea tuturor premiselor necesare unei unei dezvoltari sustenabile pe termen mediu si lung atat din punct de vedere economico-social, cat si din punct de vedere al mediului si al cresterii competitivitatii companiei pe piata din Romania, prin diversificarea gamei de produse si servicii.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Extinderea activitatii de prestare servicii in domeniul productiei cinematografice, video si de televiziune

2. Cresterea cifrei de afaceri

3. Cresterea gradului de inovare al firmei, prin inovare de produs si de proces    

Date de contact beneficiar:

 Adresa: Municipiul Brasov, România, Str. PELICANULUI nr. 5, COMPLEX AVANTGARDEN 3,

SP. BIROU NR. 2,CAMERA 3, Bloc B9, Etaj PARTER, judetul Brasov, Romania

Tel. 0752262222,, Fax –

 Mail: gabrieliordache@mac.com