Anunț Achizitii Sistem Fotovoltaic

  1. Achizitor: S.C.GIAMARO FOOD SRL

Sediul social:     Municipiul Sibiu, Str. Poet Vasile Carlova nr. 26, judetul Sibiu Adresa de corespondenta: Municipiul Sibiu, România, Str. Poet Vasile Carlova nr. 26, judetul Sibiu, cod postal 550017

Telefon:             0724337807

Email:                 giamarofood@granturi2020.ro,

  • Achizitia: Sistem fotovoltaic 300 kW Cod CPV:       CPV 39220000-0

Tip procedura: Competitiva (Conf. Ordinului 1284/2016)

Documentatia completa a achizitiei este disponibila la https://beneficiar.fonduri- ue.ro:8080/anunturi

Cod Smis: 159772

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 15 07.2023 ora 12.00

Locul de depunere a ofertelor: Municipiul Sibiu, România, Str. Poet Vasile Carlova nr. 26, judetul Sibiu, cod postal 550017

  • Proiect: “Dezvoltarea societatii GIAMARO FOOD”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional

Competitivitate 2014-2020 – Actiunea 4.1.1 – Investitii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacitatii de rezilienta.

Contract tip: furnizare

Valoarea totala maxima: 1.865.709,63 lei +TVA

Durata contractului: 4 luni Administrator: Floricioiu Adela-Elena

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.