Anunț Achizitie Sistem monitorizare consum de energie

1.      Achizitor: S.C. PRITAX INVEST SRL

Adresa sediu social: Municipiul Cluj Napoca, România, Str.Observatorului nr.129, judetul Cluj Cod Unic de Înregistrare: 7489096

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J12/1232/1995 Telefon: 0740085281

Email: pritaxinvestgt@gmail.com

Numar contract de finantare: Nr 2014/13.03.2023 Cod SMIS: 160906

2. Achizitia: Sistem monitorizare consum de energie

Cod CPV: 31210000-1

Tip procedura: Competitiva (Conf. Ordinului 1284/2016)

Documentatia completa a achizitiei este disponibila la https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 23.06.2023 ora 16

Locul de depunere a ofertelor: Sediul S.C. PRITAX INVEST SRL

Adresa: Municipiul Cluj Napoca, România, Str.Observatorului nr.129, (Hotel Golden Tulip), judetul Cluj

  • Proiect:„ Dezvoltarea societatii PRITAX INVEST SRL prin eficientizare energetica”.

Contract tip: furnizare

Valoarea totala maxima: 643.634,79 lei+ TVA (765.925,40 lei)

Durata contractului: 6 luni