rpt

Achiziții publice – cum poți ataca o licitație publică trucată?

Conform unui ghid realizat de către Consiliul Concurenței, printre cele mai frecvente modalități de deturnare a licitațiilor se numără înțelegerile dintre competitori prin care unul dintre ei să prezinte o ofertă mult prea mare pentru a fi acceptată, alterând astfel prețul de adjudecare. În alte cazuri, unul sau mai mulți ofertanți care participă în mod obișnuit la licitații, refuză să mai prezinte oferte sau chiar își retrag ofertele deja depuse pentru a favoriza alți participanți. Autoritățile contractante pot limita și ele concurența prin redactarea deficitară și restrictivă a documentației de atribuire.

Potrivit avocatului Alexandru Mușătoiu din Timișoara, specializat în achiziții publice și contencios administrativ, valorile pentru care autoritățile contractante sunt obligate să publice un anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene trebuie să fie egale sau mai mari cu:

  1. 26.093.012 lei, pentru contractele de achiziție publică/ acordurile-cadru de lucrări;
  2. 678.748 lei, pentru contractele de achiziție publică/ acordurile-cadru de produse și de servicii;
  3. 1.042.363 lei, pentru contractele de achiziții publice/ acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de consiliul județean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului București, precum și de instituțiile publice aflate în subordinea acestora;
  4. 3.636.150 lei, pentru contractele de achiziție publică/ acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice.

Căile de atac împotriva licitațiilor trucate

În cazul în care ați participat la o licitație care considerați că a fost trucată vă puteți adresa unui avocat specializat în achiziții publice care vă va spune care este cea mai bună cale de atac. Decizia autorității contractante poate fi contestată adresându-vă fie Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor, fie instanței competente, secția de contencios administrativ și fiscal.

Termenul de depunere a contestațiilor, atât la CNSC cât și pe cale judiciară, este de 5 zile pentru achizițiile cu valoare mai mică decât pragurile menționate, sau 10 zile pentru achizițiile cu o valoare mai mare decât aceste praguri. Termenul se calculează începând cu ziua următoare luării la cunoștință de activitatea autorității considerată a fi nelegală. Odată cu depunerea contestației puteți solicita Consiliului, sau instanței, suspendarea procedurii de atribuire.

Cât costă contestarea licitațiilor

În ceea ce privește costurile, trebuie menționat faptul că potrivit art.56 din Legea 101/2016, contestațiile înaintate pe cale judecătorească se taxează cu 2% din valoarea estimată a contractului contestat, dar nu mai mult de 100.000.000 de lei.

Dacă vă adresați CNSC, este obligatoriu să achitați în maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea contestației, o cauțiune reprezentând 2% din valoarea estimată a contractului, pragul maxim fiind de 35.000 de lei, 88.000 lei, 220.000 lei sau 880.000 de lei, în funcție de caz. Cauțiunea vi se va restitui în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii Consiliului, după depunerea unei cereri către CNSC și către autoritatea contractantă. În cazul în care autoritatea a depus instanței o cerere pentru plata despăgubirilor cauzate de depunerea contestației, cauțiunea nu vi se va mai restitui.

Amenzi uriașe pentru cei ce încalcă legea concurenței

Deși trucarea licitațiilor este o practică des întâlnită în procedurile de achiziții publice, amenzile pot fi usturătoare pentru cei care apelează la tactici anticoncurențiale. Anul trecut, 5 companii au fost sancționate de către Consiliul Concurenței cu o amendă în valoare totală de 3.010.705 lei pentru trucarea unei licitații organizate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR). În total, se estimează că au fost aplicate de către Consiliul Concurenței amenzi în valoare de 83 milioane de euro anul trecut.