5 clauze esențiale într-un contract individual de muncă

La baza oricărei relații angajator-angajat sta un contract individual de muncă (CIM). Contractul individual de muncă conține acordul angajatului de a presta o activitate sub autoritatea unui angajator, în schimbul unui salariu și stabilește condițiile în care relația de muncă se va desfășura sau poate înceta.

Contractul individual de muncă trebuie încheiat în scris (angajatorul trebuie să se asigure de acest lucru), iar conținutul lui trebuie să respecte cerințele obligatorii ale codului muncii. Printre cele mai importante elemente ce trebuie incluse în contractul individual de muncă, sunt:

1. Beneficiile și bonusul

Începând din 2022, angajatorul este obligat să introducă în contractul individual de muncă lista beneficiilor la care angajatul are dreptul, precum bonusuri de performanță, cazare, masă, tichete cadou, abonamente medicale sau de fitness, vouchere și altele.

Orice schimbare a beneficiile acordate salariatului trebuie, de asemenea, specificată în contractul individual de muncă, prin încheierea unui act adițional. Pe Docs & Deeds – magazinul online de contracte – găsești un model complex de contract individual de muncă, ce poate fi folosite de afacerile de toate mărimile și din toate industriile.

2. Clauze privind formarea profesională oferită de angajator

Angajații are trebui să își sporească constant performanța la locul de muncă, iar instrumentul gândit de lege în acest scop este formarea profesională. Cele mai comune forme prin care formarea profesională este asigurată de angajator sunt participarea la cursuri organizate în cadrul companiei sau de către furnizorii de servicii de formare profesională specializați.

Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională, care pot fi cu sau fără plată, iar astfel de drepturi trebuie specificate în contractul individual de muncă.

Cifra de reținut este 21: sub 21 de salariați, angajatorul trebuie să asigure formarea profesională cel puțin o data la 3 ani, peste acest număr, cel puțin o dată la 2 ani. De asemenea, în cazul unei firme cu mai mult de 20 de angajați, angajatorul trebuie să realizeze anual un plan de formare profesională, care devine anexă la contractul colectiv de muncă.

3. Programul de lucru

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului şi îşi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. Timpul de muncă include și perioadele în care salariatul se află la dispoziția unităţii, în incinta acesteia, chiar dacă nu lucrează efectiv.

Durata normală a timpului de lucru pentru un program cu normă întreagă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână. Tinerii în vârstă de până la 18 ani pot lucra doar 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.

Contractul individual de muncă trebuie să conțină durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi/sau ore/săptămână.

4. Detalii privind postul ocupat de salariat

Funcția sau ocupaţia trebuie determinată în contractul individual de muncă conform specificației Clasificării ocupațiilor din România (COR) sau altor acte normative. Ea este descrisă, cel mai cuprinzător, prin fișa postului, anexată contractului individual de muncă.

Include aici cerințele jobului, descrierea sarcinilor pe care angajatul le va îndeplini, modul de îndeplinire, prevederi privind raportarea către superiorii ierarhici, roluri și responsabilități.

Evaluarea profesională a angajatului va fi făcută în funcție de conținutul acesteia, iar dacă apar conflicte ori neînțelegeri între părți, fișa postului reprezintă probă în instanță.

5. Reguli privind folosirea semnăturii electronice

Angajatorul nu poate obliga salariatul să utilizeze semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată. Totuși, dacă ambele părți sunt de acord, angajatorul poate pune la dispoziția angajaților semnături electronice pentru semnarea înscrisurilor sau documentelor din domeniul relațiilor de muncă sau legate de securitatea și sănătatea în muncă. Dacă acesta este cazul, clauze corespunzătoare trebuie incluse în contractul individual de muncă, mai ales că părțile vor utiliza în continuare același tip de semnătură în relațiile dintre ele.